Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Пакет аранжман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржај пакет аранжмана који обезбеђује давалац услуга

 

Пакет аранжман који обезбеђује давалац услуга чине:

1. Аутобуски превоз у доласку и повратку корисника

2. Аранжман подразумева 10 пансиона и 9 ноћења

3. Смештај деце и васпитача у Одмаралишту у двокреветним и вишекреветним собама

4. Исхрана од 4 оброка дневно (доручак, ручак, ужина и вечера)

5. Ланч пакет (храна за пут) на дан одласка из Одмаралишта уместо вечере

6. Здравствену бригу о деци и васпитачима у току боравка у Одмаралишту (обезбеђен лекар у амбуланти Одмаралишта)

7. Закупљена плажа Одмаралишта, 2 професионална спасиоца на плажи, учитељ пливања

8. Летња школа Црвеног крста Србије организује васпитне, културно - забавне и спортско - рекреативне активности у складу са расположивим средствима и могућностима Одмаралишта

9. Четири гратис места за групу од 47 платива места, од чега два за наставника-васпитача, и два за децу од 7 - 14 година

10. Шест гратис места на групу од 45 плативих места  од 5 - 7 година , од чега два за децу од 5 - 7 година и четири за  наставника - васпитача

11. Од укупне цене аранжмана умањене калкулисаним превозом и дневницама васпитача и осигурањем, кориснику услуга припада 4% на име оперативних трошкова организовања и припреме група и још 2% уколико испуни све одредбе из Уговора и уплату аранжмана оконча најкасније недељу дана пре поласка деце у Одмаралиште

12. Дневнице васпитачу - наставнику васпитне групе, у висини од 2 ЕВРА у противвредности динара дневно по детету у бруто износу (наведене накнаде вршиће се по Уговору о делу између корисника услуга и потписника Уговора с једне стране и васпитача - наставника групе с друге стране).