Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Подмладак и омладина

Област рада Подмладак и омладина Црвеног крста Србије заснива се на мотивацији деце и младих да се укључе у рад Црвеног крста, и да волонтерским радом дају допринос у реализацији програма, пројеката и подухвата које спроводи Црвени крст.

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6,7,9, 13, 14, 15. и 16. Закона.)

Млади волонтери Црвеног крста реализују бројне активности у оквиру свих десет области рада Црвеног крста у Србији.

Област рада Подмладак и омладина Црвеног крста Србије има за циљ да уграђивањем принципа хуманости и модела понашања који из њега произилазе у систем вредности код деце и младих у процесу одрастања обезбеди довољне волонтерске ресурсе Црвеног крста Србије за адекватан одговор на потребе грађана који су угрожени социјалним, здравственим и економским чиниоцима.

Млади су корисници услуга Црвеног крста, полазници обука, а едуковани млади волонтери су носиоци свих програмских активности Црвеног крста.

Уколико желите да волонтирате можете контактирати најближу  организацију Црвеног крста (следи преглед свих ОЦК у градовима и општинама – линк

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QyEUMnnq3BxtGmN3Lju5MB1aEMk&ll=44.85940675667559%2C19.96060793404922&z=8 )