Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Школе подмлатка Црвеног крста

Школе подмлатка Црвеног крста представљају један од начина анимирања деце да активно учествују у хуманитарном раду ширењем знања о вредностима које заступа Црвени крст и промоцијом солидарности.

летња школа

Концепт летње школе подмлатка обухвата едукативни програм за децу који укључује релевантне теме из различитих области рада Црвеног крста: Ширење знања о вредностима које промовише и заступа Црвени крст, указивање прве помоћи, реалистички приказ повреда, стања и обољења, промоција хуманих вредности, превенција трговине људима, и промоција здравијих животних стилова.

Поред тога, организује се и програм додатних радионица за децу из области ликовног, музичког и драмског стваралаштва, затим, новинарства, енглеског језика, компјутера, фолклора и других области које одговарају интересовањима деце, 

а саме радионице тематски обађују релевантне области рада у Црвеном крсту и вредности које промовише Црвени крст и/или су у служби целокупне реализације програма Летње школе подмлатка. Летња школа подмлатка укључује и вечерњи забавни програм едукативног карактера у коме деца учествују и имају прилику да пред вршњацима прикажу своје вештине и таленте.

Црвеном крсту и вредности које промовише Црвени крст и/или су у служби целокупне реализације програма Летње школе подмлатка. Летња школа подмлатка укључује и вечерњи забавни програм едукативног карактера у коме деца учествују и имају прилику да пред вршњацима прикажу своје вештине и таленте.

школа подмладак

Програм рада Школе подмлатка прилагођен је узрасту и интересовањима деце, а реализује се кроз три сегмента:

  • "Црвени крст и ја" чији програм подразумева усвајање знања о вредностима које промовише и заступа Црвени крст и значају хуманитарног рада;
  • Тематске радионице из различитих области деловања Црвеног крста; и
  • Вечерњи забавни програм.

Летњу школу подмлатка припремају и реализују млади волонтери Црвеног крста који су претходно обучени према посебним програмима обуке и који имају одговарајуће искуство у реализацији едукативних садржаја са децом, иначе студенти Медицинског, Филозофског, Дефектолошког, Филолошког факултета, Факултета политичких наука и других факултета и виших школа и то из различитих градова и општина у Србији. Рад са децом одвија се у мањим групама, у складу са интересовањем сваког детета. Млади волонтери Црвеног крста примењују и индивидуални приступ у раду са децом, имајући у виду проблеме у социјалном, емотивном и психолошком функционисању деце која су из породица са лошијим социо-економским статусом. Овим активностима Црвени крст постиже видне резултате који се огледају кроз побољшану социјализацију деце, едукацију, развијање креативности, као и кроз овладавање животно корисним вештинама.