Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Дистрибутивни систем


Од 1991. године Црвени крст је кључни фактор у дистрибуцији међународне хуманитарне помоћи. Захваљујући међународним хуманитарним организацијама, Црвени крст је развио сопствену мрежу дистрибуције. Развијени су капацитети : магацински, транспортни, компјутерски (хардверски и софтверски),комуникациони (модемска повезаност са свим општинским организацијама у Србији), као и висок ниво знања у овој области. Обезбеђена је велика флексибилност система (пропусна моћ од 1.000 тона до 20.000 тона робе месечно).

Референце

UNHCR ( Високи комесаријат УН за избеглице )
WFP ( Светски програм хране )
ICRC ( Међународни комитет Црвеног крста )
IFRC ( Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца )
ECHO ( Хуманитарни биро ЕУ )
Национална друштва Црвеног крста : Британски Црвени крст, Немачки Црвени крст, Норвешки Црвени крст, Дански Црвени крст, Шпански Црвени крст, Шведски Црвени крст и други