Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Пословно-финансијски систем

Одржавање и развој пословно-финансијског система

Обезбеђује успостављање и развој пословно-финансијског система - софтверско решење на свим нивоима организовања Црвеног крста. Ово подразумева израду - дораду подсистема у интегрисаном софтверском пакету, инсталација у свим организацијама Црвеног крста, као и обуку кадрова и одржавање ИТ инфраструктуре. Јединствен начин правдања утрошка средстава у свим организацијама Црвеног крста у Србији (186 правних лица) по принципу "документовани трошак" за сваки програм на месечној основи.

Општи циљ пројекта је одржавање нивоа спремности укупне структуре Црвеног крста на територији Републике Србије за успостављање система финансијског пословања и финансијског извештавања у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања уз истовремено - успостављање јединственог начина вођења пословних књига, и пружање ажурних, комплетних, тачних и поузданих информација о финансијском пословању и финансијским извештајима Црвеног крста Србије и укупне структуре Црвеног крста у свим организацијама Црвеног крста на територији Републике.


Пословно-финансијски софтвер

Пословно-финансијски софтвер користи 176 организација Црвеног крста у Србији, од чега 96 користи комплетан пакет софтвер…