Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Достигнућа и обученост

Одговор на несреће:

У периоду од 1.јануара 2007. – 30.новембра 2016. године мрежа структура Црвеног крста Србије одговорила је на 246 несрећа због којих је проглашена ванредна ситуација и пружила је помоћ за 80,157 породица.

Обученост

Више од 3.000 обучених волонтера чланова јединица за одговор на несеће у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама
Више од 300 волонтера и професионално запослених у организацијама Црвеног крста оспсобљени за извршавање задатака заштите и спасавања, као и извршавање специфичних задатака Националних тимова за одговор на несреће Црвеног крста Србије:

  • Теренску процену потреба угрожених и координацију спроводјења операције одговора на несреће;
  • Спасавање, евакуацју и збрињавање у случају поплава;
  • Спасавање, евакуацију и збрињавање у екстремним зимским условима и
  • Мобилни технички тим оспособљен за рад са свом техничком опремом, снабдевање водом и постављање привременог смештаја

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст је водећа oрганизација надлежна за обуку најшире популације у указивању прве помоћи, неге повређених и оболелих

Настојања да се обезбеди минимум капацитета за одговор на несреће сваке организације Црвеног крста у градовима и општинама, као и специјализованих Национаних тимова за хитан одговор на несреће, у протеклим операцијама су показале и довеле до високог степена оперативности у свим фазама одговора на несреће.