Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Промоција давалаштва крви

Промоција, регрутовање и задржавање давалаца крви

Закон о Црвеном крсту Србије (Сл. Гласник бр 107/05), члан 7. (тачка 4), члан 8, члан 9. ( тачке 1, 2. и 6), чланови 11, 12, и  13. Закон о трансфузијској медицини (Сл.гласник бр 40/17 и 113/17) члан 7, 9 и 10,  Закон о здравственој заштити, (Сл. Гласник бр. 25/2019-40) део 7,  члан 17, тачка 19

У Србији је дневно потребно обезбедити 1.000 јединица крви, односно организовати акције добровољног давања крви на којима ће 1.000 људи добровољно дати крв. Давалац крви може бити свака здрава особа старости између 18 и 65 година код које се прегледом утврди да давање крви неће угрозити њу, нити особу којој би се та крв применила.

У  свакодневној комуникацији са партнерима, Институтом за трансфузију крви Србије, Заводом за трансфузију крви Војводине и Заводом за трансфузије крви Ниш, Заводом за трансфузију крви Крагујевац у оснивању као и трансфузиолошким службама у Ужицу, Земуну и Суботици организације Црвеног крста у Србији спроводе активности на промоцији, регрутовању и задржавању давалаца крви. Црвени крст организује просечно  недељно 70 акција добровољног давања крви. Циљ је континуирано обезбеђивање довољних количина крви за све пацијенте у Србији којима је трансфузија крви неопходна.

Током пандемије корона вируса, начин организација акција прилагођен је мерама сузбијања пандемије и бриге о безбедности давалаца крви и свих у процесу организације акције и прикупљања крви.