Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

"Крв живот значи"

С обзиром на то да су даваоци крви прва карика у ланцу безбедне крви Црвени крст Србије промовише добровољно, анонимно и бесплатно давање крви.

Пропозиције за учешће ученика

oсновних и средњих школа на уметничком конкурсу

"Крв живот значи"за 2022. годину

 

Teма и назив конкурса:

Промоција добровољног, анонимног и ненаграђеног давалаштва крви „Крв живот значи“

Ко може да конкурише:

Право учешћа имају ученици основних и средњих школа у Србији који своје радове доставе организацији Црвеног крста у граду и општини на чијој се територији налази школа одакле је ученик.

Време трајања конкурса:

Конкурс траје од 1. до 31. марта 2022.

 

Krv zivot znaci, konkurs 2022.

Врсте уметничког изражавања по узрасним категоријама:

Ученици од 1-4. разреда основне школе (млађи основци)

 1. Ликовни рад (доставља се физички)
 2. Литерарни рад ( доставља се физички)
 3. Видео спот/филм ( доставља се електронски)

Ученици од 5-8. разреда основне школе (старији основци)

 1. Постер ( доставља се физички)
 2. Текст кратке поруке- СМС поруке ( доставља се физички)
 3. Видео спот/филм ( доставља се електронски)

Ученици гимназија и средњих школа:

 1. Визуал за друштвене мреже ( доставља се електронски)
 2. Текст кратке поруке - СМС поруке ( доставља се физички)
 3. Видео спот/филм ( доставља се електронски)

Детаљи о радовима:

Инструкције за млађе основце ( од 1. до 4. разреда основне школе):

Ликовни рад: Све технике ликовног изражавања су дозвољене до формата 35 x 50 цм. На радовима мора бити заступљен знак Црвеног крста. Сви радови на полеђини морају садржати податке:

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ментора
 • Рад је потребно доставити физички.
 • Неће бити разматрани радови:
 • без потпуних података,
 • на којима се подаци налазе на страни где се налази ликовни рад.

Избегавати употребу графитних оловака, дрвених бојица, шљокица или материјала који се лако може оштетити у транспорту.

Литерарни рад може бити писан и у прози и стиховима до дужине 2 стране А4 куцаног текста, фонт Аrial, величина слова 12, без прореда.

Радови морају промовисати добровољно, анонимно и ненаграђено давање крви. Сви радови на полеђини морају садржати следеће податке:

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ментора

 

Неће бити разматрани радови без потпуних података и на којима се подаци налазе на страни на којој се налази текст.

Рад је потребно доставити физички. Радови у којима се даје крв за познатог примаоца ће бити дисквалификовани.

Видео спот или филм може трајати до 3 минута, и току видео поруке мора бити заступљен знак Црвеног крста.

Видео спот или филм мора имати одговарајући пратећи звук / музичку подлогу која не подлеже ауторским правима или говор.

На почетку филма морају бити наведени подаци: име и презиме аутора, разред, назив школе, града или општине.

Рад је потребно доставити електронски.

Остали обавезни елементи:

 • сви снимци морају бити у 16:9 видео формату,
 • резолуција SD (720 x 576) или HD (1280 x 720) или full HD (1920 x 1080),
 • кодек формат mpeg2 H264 за компресовање.

Инструкције за старије основце ( од 5. до 8. разреда основне школе):

Постер - у пуном колору формата 35x50 цм. На раду мора бити заступљен знак Црвеног крста, а текст може и не мора. Доставити физички.

Сви радови на полеђини морају садржати податке:

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ментора

Неће бити разматрани радови без потпуних података

Текст кратке поруке (СМС поруке):

 • фонт Аrial, величина слова 12, без прореда.
 • Дужина поруке до 160 карактера

На полеђини А4 папира наводе се подаци:

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ ментора

Порука промовише добровољно, анонимно и ненаграђено давање крви, позив даваоцу крви на акцију, захвалност за дату крв, честитку рођендана, празника и сл.

Рад је потребно доставити физички.

Видео спот или филм може трајати до 3 минута, и току видео поруке мора бити заступљен знак Црвеног крста.

Видео спот или филм мора имати одговарајући пратећи звук / музичку подлогу која не подлеже ауторским правима или говор.

На почетку филма морају бити наведени подаци: име и презиме аутора, разред, назив школе, града или општине.

Рад је потребно доставити електронски.

Остали обавезни елементи:

 • сви снимци морају бити у 16:9 видео формату,
 • резолуција SD (720 x 576) или HD (1280 x 720) или full HD (1920 x 1080),
 • кодек формат mpeg2 H264 за компресовање.

Инструкције за ученике гимназија и средњих школа:

Визуал за друштвене мреже треба да прати опште инструкције, а техничке инструкције су следеће:

Instagram (Square): 1080 x 1080 piksela

Instagram (Portrait): 1080 x 1920 piksela

Facebook post: 1200 x 900 piksela

Facebook story: 1080 x 1920 piksela

Facebook cover: 1640x 924 piksela

Визуал се доставља у електонском формату уз податке:

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ментора

Порука промовише добровољно, анонимно и ненаграђено давање крви, позив даваоцу крви на акцију, захвалност за дату крв, може се односити на сезонске дефиците, честитке празника, рођендана и сл.

Визуал не искључује фотографију. Ако су на фотографији јасно видљива лица људи, потребно је доставити њихову писану сагласност да се рад може објавити у сврху промоције давалаштва крви, а уколико су малолетни, сагласност њихових родитеља.

Број визуала по учеснику није ограничен. Уз визуал потребно је доставити:

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ ментора

Текст кратке поруке (СМС поруке):

 • Фонт Аrial, величина слова 12, без прореда.
 • Дужина поруке до 70 карактера

На полеђини А4 папира наводе се подаци:

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ ментора

Порука промовише добровољно, анонимно и ненаграђено давање крви, позив даваоцу крви на акцију, захвалност за дату крв, честитку рођендана, празника и сл.

Број текстова СМС порука је ограничен на 1 А4 страну по учеснику.

Учешће у овом виду уметничког изражавања може бити индивидуално и групно.

Видео спот или филм може трајати до 3 минута, и току видео поруке мора бити заступљен знак Црвеног крста.

Видео спот или филм мора имати одговарајући пратећи звук / музичку подлогу која не подлеже ауторским правима или говор.

На почетку филма морају бити наведени подаци: име и презиме аутора, разред, назив школе, града или општине, име и презиме наставника/професора/ментора.

Рад је потребно доставити електронски.

Остали обавезни елементи:

 • сви снимци морају бити у 16:9 видео формату,
 • резолуција SD (720 x 576) или HD (1280 x 720) или full HD (1920 x 1080),
 • кодек формат mpeg2 H264 за компресовање.

Смернице за све узрасне категорије и уметничке форме:

 • оригиналност идеје
 • промоција лепоте живљења и поклањања и солидарности
 • позив на добровољно давање крви
 • разумевање личног доприноса промоцији давалаштва крви
 • видљив дух принципа добровољног, анонимног и ненаграђеног давања крви
 • препознато место Црвеног крста у давалаштву крви
 • одговарајући садржај узрасту ученика

Радови који садрже болничку атмосферу, натуралистичке елементе (игле, шприцеве и сл.) приказују или говоре о саобраћајним несрећама и смрти су промашили тему и не улазе у критеријум за награђивање.

Послати радови неће бити враћани, а за све пристигле радове сматраће се да је дозвољено њихово даље коришћење у промоцији добровољног давалаштва крви у Србији.

Савет:

Сваке године један проценат радова су плагијати из претходних година који се могу видети на интернету. Пре слања радова до Црвеног крста Србије потребно уверити се да такви радови не прођу селекцију као ни радови који не одговарају узрасту ученика. У оба случаја, радови ће бити дисквалификовани без додатног образложења.

Уручивање награда:

Наградиће се пласман на прво, друго и треће место за сваки узраст по категоријама радова.

Биће организована свечана додела награда 14. јуна 2022. године уколико то дозволи епидемиолошка ситуација.

Награде:

Првопласирани учесници конкурса у свим* видовима конкурисања биће награђени десетодневним летовањем у одмаралишту Црвеног крста или адекватно, уколико због епидемиолошке ситуације не буде могуће реализовати награду на предвиђени начин.

Професоре/менторе очекују награде, као и друго и треће пласиране ученике.

* групни радови ће добити групну награду

Радови који неће бити разматрани:

 • Радови који доспеју у Црвени крст Србије директно од појединаца или школа
 • Радови који приспеју након рока
 • Друго, већ наведено кроз пропозиције

 

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА РАДОВА

 

Достава радова:

 • Ликовне радове, литерарне радове, постере и кратке поруке физички доставити преко школе организацији Црвеног крста у граду или општини до 31. марта 2022. године.
 • Визуале и видео спотове/филмове доставити електронски Црвеном крсту на nazivgrada@redcross.org.rs (напр: Црвени крст Пожаревац pozarevac@redcross.org.rs )
 • Радови који буду достављени директно на електронску адресу Црвеног крста Србије неће бити разматрани.
 • Организације Црвеног крста из градова и општина доставиће радове ученика Црвеном крсту Београда/Војводине/КиМ/Србије.

Интернет/друштвене мреже:

Све у вези са реализацијом конкурса биће доступно на веб сајту www.redcross.org.rs

Видео спотови који испуњавају критеријуме биће постављени на Youtube канал под називом "Крв живот значи" током године.

Промоција победника:

 • Црвени крст Србије ће организацијама Црвеног крста доставити имена победника у Недељи Црвеног крста (од 7-11. маја) који ће о истоме обавестити школе и објавити на свом веб сајту.
 • Сви награђени ликовни радови добијају прилику да се нађу на промотивним материјалима који се користе у свакодневном раду Црвеног крста Србије и овлашћених трансфузијских установа,
 • Сви награђени литерарни радови и њихови аутори добијају прилику да се представе на свечаностима и активностима Црвеног крста Србије који су медијски пропраћени,
 • Сви награђени постери, визуали и кратке поруке биће коришћени у свакодневном раду на промоцији добровољног давања крви,
 • Сви награђени видео радови/филмови биће коришћени у едукацијама младих волонтера Црвеног крста у Србији,
 • Сви награђени ученици добијају прилику да своје радове медијски представе при промоцији активности у давалаштву крви Црвеног крста Србије.

Инструкције за наставно особље:

 • О давалаштву крви више информација можете пронаћи на www.redcross.org.rs на насловној али и на страни е-семинари,
 • Због градива које ученици треба да савладају, сугеришемо да конкурс реализујете као ваннаставну активност,

Детаљније информације:

Обратите се својој организацији Црвеног крста у граду или општини

nazivopstine@redcross.org.rs или

nazivgrada@redcross.org.rs или

ddk@redcross.org.rs

 

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ 2022.

 

 

Информације о локацијама и терминима давања крви, потражите на линковима Завода за трансфузију испод, или на мапи пронађите своју општинску организацију којој се можете обратити.

 

Институт за трансфузију крви Србије

Завод за трансфузију крви Ниш

Завод за трансфузију крви Војводине