Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

"Крв живот значи"

С обзиром на то да су даваоци крви прва карика у ланцу безбедне крви Црвени крст Србије промовише добровољно, анонимно и бесплатно давање крви.

Пропозиције за учешће на уметничком конкурсу

"Крв живот значи" за 2024. годину

 

Teма и назив конкурса:

Тема конкурса је промоција добровољног, анонимног и ненаграђеног давалаштва крви под називом „Крв живот значи“

Ко може да конкурише:

Право учешћа имају деца предшколског узраста и ученици основних и средњих школа у Србији који своје радове доставе организацији Црвеног крста у граду и општини на чијој се територији налази установа одакле је дете/ученик.

Време трајања конкурса:

Конкурс траје од 1. до 29. марта 2024.

 

Врсте уметничког изражавања по узрасним категоријама:

 

Предшколци:

 1. Ликовни рад ( доставља се физички)

Ученици од 1-4. разреда основне школе (млађи основци)

 1. Ликовни рад (доставља се физички)
 2. Литерарни рад (доставља се физички)
 3. Видео (доставља се електронски)

Ученици од 5-8. разреда основне школе (старији основци)

 1. Постер (доставља се физички)
 2. Текст кратке поруке- СМС поруке (доставља се физички)
 3. Видео (доставља се електронски)

Ученици гимназија и средњих школа:

 1. Визуал за друштвене мреже (доставља се електронски)
 2. Текст кратке поруке - СМС поруке (доставља се физички)
 3. Видео (доставља се електронски)

Детаљи о радовима:

Инструкције за предшколце (васпитаче и родитеље):

Ликовни рад: Све технике ликовног изражавања су дозвољене до формата 35 x 50 цм.

Сви радови на полеђини морају садржати податке:

 • Име и презиме детета
 • Податке о васпитачу или родитељу ( име и презиме, телефон)
 • Назив предшколске установе
 • Назив града или општине

Рад је потребно доставити физички.

Неће бити разматрани радови:

 • без потпуних података,
 • на којима се подаци налазе на страни где се налази ликовни рад.

Избегавати употребу материјала који се лако може оштетити или одлепити у транспорту.

Учешће у овом виду уметничког изражавања је индивидуално.

Инструкције за млађе основце (од 1. до 4. разреда основне школе):

Ликовни рад: Све технике ликовног изражавања су дозвољене до формата 35 x 50 цм.

На радовима мора бити заступљен знак Црвеног крста.

Сви радови на полеђини морају садржати податке:

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ментора

Рад је потребно доставити физички.

Неће бити разматрани радови:

 • без потпуних података,
 • на којима се подаци налазе на страни где се налази ликовни рад.

Избегавати употребу графитних оловака, дрвених бојица, шљокица или материјала који се лако може оштетити у транспорту.

Учешће у овом виду уметничког изражавања је индивидуално.

Литерарни рад може бити писан и у прози и стиховима до дужине 1 стране  А4 куцаног текста, фонт Аrial, величина слова 12, без прореда.

Радови морају промовисати добровољно, анонимно и ненаграђено давање крви.

Сви радови на полеђини морају садржати следеће податке:

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ментора

Неће бити разматрани радови без потпуних података и на којима се подаци налазе на страни на којој се налази текст.

Рад је потребно доставити физички.

Радови у којима се даје крв за познатог примаоца ће бити дисквалификовани. 

Учешће у овом виду уметничког изражавања је индивидуално.

Видео

Видео мора имати одговарајући пратећи звук и или музичку подлогу која не подлеже ауторским правима или говор.

Рад је потребно доставити електронски уз податке о аутору/ауторима.

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ментора

Остали обавезни елементи:

 • сви снимци морају бити у 9:16  видео формату
 • трајање снимка да буде до 60 секунди
 • резолуција 1080x1920 у пикселима

Учешће у овом виду уметничког изражавања је индивидуално или групно.

Инструкције за старије основце (од 5. до 8. разреда основне школе):

Постер -  у пуном колору формата 35x50 цм. На раду мора бити заступљен знак Црвеног крста, а текст може, и не мора. Доставити физички.

Сви радови на полеђини морају садржати податке:

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ментора

Неће бити разматрани радови без потпуних података

Учешће у овом виду уметничког изражавања је индивидуално.

Текст кратке поруке (СМС поруке):

 • фонт Аrial, величина слова 12, без прореда.
 • Дужина поруке до 70 карактера

На полеђини А4 папира  наводе се подаци:

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ ментора

Порука промовише добровољно, анонимно и ненаграђено давање крви, позив даваоцу крви на акцију, захвалност за дату крв, честитку рођендана, празника и сл.

Рад је потребно доставити физички.

Учешће у овом виду уметничког изражавања је индивидуално.

Видео

Видео мора имати одговарајући пратећи звук и или музичку подлогу која не подлеже ауторским правима или говор.

Рад је потребно доставити електронски уз податке о аутору/ауторима.

Остали обавезни елементи:

 • сви снимци морају бити у 9:16  видео формату
 • трајање снимка да буде до 60 секунди
 • резолуција 1080x1920 у пикселима

Учешће у овом виду уметничког изражавања може бити индивидуално или групно.

Инструкције за ученике гимназија и средњих школа:

Визуал за друштвене мреже треба да прати опште инструкције, а техничке инструкције су следеће:

Instagram (Square): 1080 x 1080 пиксела

Instagram (Portrait): 1080 x 1920 пиксела

Facebook post: 1200 x 900 пиксела

Facebook story: 1080 x 1920 пиксела

Facebook cover: 1640x 924 пиксела

Визуал се доставља у електонском формату уз податке:

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ментора

Порука промовише добровољно, анонимно и ненаграђено давање крви, позив даваоцу крви на акцију, захвалност за дату крв, може се односити на сезонске дефиците, честитке празника, рођендана и сл.

Број визуала по ученику није ограничен.

Учешће у овом виду уметничког изражавања је индивидуално.

Текст кратке поруке (СМС поруке):

 • Фонт Аrial, величина слова 12, без прореда.
 • Дужина поруке до 70 карактера

На полеђини А4 папира  наводе се подаци:

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ ментора

Порука промовише добровољно, анонимно и ненаграђено давање крви, позив даваоцу крви на акцију, захвалност за дату крв, честитку рођендана, празника и сл.

Број текстова СМС порука је ограничен на 1 А4 страну по учеснику.

Учешће у овом виду уметничког изражавања је индивидуално.

Видео

Видео мора имати одговарајући пратећи звук и или музичку подлогу која не подлеже ауторским правима или говор.

Рад је потребно доставити електронски уз податке о аутору/ауторима.

 • Име и презиме аутора
 • Назив школе и разред
 • Назив града или општине
 • Име и презиме наставника/професора/ментора

Остали обавезни елементи:

 • сви снимци морају бити у 9:16  видео формату
 • трајање снимка да буде до 60 секунди
 • резолуција 1080x1920 у пикселима

Учешће у овом виду уметничког изражавања може бити индивидуално или групно.

Смернице за све узрасне категорије и уметничке форме:

Комисија за одабир радова за награђивање оцењиваће успешност у:

 • оригиналности идеје
 • промоцији лепоте живљења и поклањања и солидарности
 • позиву на добровољно давање крви
 • разумевању личног доприноса промоцији давалаштва крви
 • видљивом духу принципа добровољног, анонимног и ненаграђеног давања крви
 • препознатом месту Црвеног крста у давалаштву крви
 • да ли садржај одговара узрасту детета, односно ученика.

Радови који садрже поруку наменског (породичног) давања, болничку атмосферу, натуралистичке елементе (игле, шприцеве, надгробне споменике и сл.) приказују или говоре о саобраћајним несрећама и смрти су промашили тему и не улазе у критеријум за награђивање.

Послати радови неће бити враћани, а за све пристигле радове сматраће се да је дозвољено њихово даље коришћење у промоцији  добровољног давалаштва крви у Србији.

Савет:

Значајан проценат радова који пристигне на конкурс су плагијати из претходних година који се могу видети на интернету. Пре слања радова до Црвеног крста Србије потребно предузети мере да такви радови не прођу селекцију као ни радови који не одговарају узрасту ученика.

У оба случаја, радови ће бити дисквалификовани без додатног образложења.

Уручивање награда:

На државном нивоу наградиће се пласман на прво, друго и треће место за сваки узраст по категоријама радова.

Биће организована свечана додела награда поводом Светског дана добровољних давалаца крви,  око 14. јуна 2024. године.

Награде:

Првопласирани учесници конкурса биће награђени десетодневним летовањем у одмаралишту Црвеног крста. *

Друго и треће пласирани ће такође добити вредне награде.

Професоре/менторе такође очекују награде, као и друго и треће пласиране ученике.

* Осим предшколаца и ученика који су доставили групне радове.Они ће добити адекватне вредне награде.

Радови који неће бити разматрани:

 • Радови који доспеју у Црвени крст Србије директно од појединаца или школа,
 • Радови који приспеју након рока,
 • Друго, већ наведено кроз пропозиције.

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА РАДОВА

 

Достава радова:

 • Ликовне радове, литерарне радове, постере и кратке СМС поруке физички доставити преко школе организацији Црвеног крста у граду или општини до 29. марта 2023. године.
 • Визуале и видео садржаје доставити електронски Црвеном крсту на

nazivgrada@redcross.org.rs (напр: Црвени крст Пожаревац pozarevac@redcross.org.rs )  уз пратеће, тражене информације,

 • Радови који буду достављени директно на електронску адресу Црвеног крста Србије неће бити разматрани.

Интернет/друштвене мреже:

Све у вези са реализацијом конкурса биће доступно на веб сајту www.redcross.org.rs  

Видео спотови који испуњавају критеријуме биће постављени на Youtube канал под називом "Крв живот значи" током године.

Промоција победника:

 • Црвени крст Србије ће организацијама Црвеног крста доставити имена победника у Недељи Црвеног крста који ће о истоме обавестити школе и објавити на свом веб сајту.
 • Сви награђени ликовни радови добијају прилику да се нађу на промотивним материјалима који се користе у свакодневном раду Црвеног крста Србије и овлашћених трансфузијских установа,
 • Сви награђени литерарни радови и њихови аутори добијају прилику да се представе на свечаностима и активностима Црвеног крста Србије који су медијски пропраћени,
 • Сви награђени постери, визуали и кратке поруке биће коришћени у свакодневном раду на промоцији добровољног давања крви,
 • Сви награђени видео радови/филмови биће коришћени у едукацијама младих волонтера Црвеног крста у Србији,
 • Сви награђени ученици добијају прилику да своје радове медијски представе при промоцији активности у давалаштву крви Црвеног крста Србије.

Инструкције за наставно особље и васпитаче:

 • О добровољном давалаштву крви више информација можете пронаћи на redcross.org.rs на насловној али и на страни е-семинари.

Детаљније информације:

Обратите се својој организацији Црвеног крста у граду или општини

nazivopstine@redcross.org.rs  или

nazivgrada@redcross.org.rs  

                                                                    

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ 2024.

 

 

Информације о локацијама и терминима давања крви, потражите на линковима Завода за трансфузију испод, или на мапи пронађите своју општинску организацију којој се можете обратити.

 

Институт за трансфузију крви Србије

Завод за трансфузију крви Ниш

Завод за трансфузију крви Војводине