Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Служба за информисање

Циљ службе за информисање и промотивне активности Црвеног крста Србије је да мобилише друштвену заједницу за акције које води Црвени крст Србије.

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6,7,9,10,11,13,14,15.и 16. Закона)

Постоји континуирана потреба одржавања и учвршћивања доброг имиџа Црвено гкрста Србије, примереног квалитету бројних активности на свим нивоима организовања, као и информисања јавности о акцијама Црвеног крста Србије у бројним областима деловања, и о капацитету организације и њеним могућностима. Служба за информисање има задатак да мобилише друштвену заједницу за акције које води Црвени крст Србије. Улога службе за информисање и односа са јавношћу Црвеног крста Србије проистиче из Стратегије Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца до 2020. године чији је основни мото „Очување живота – промена ставова“. 

Циљ службе за информисање и промотивне активности Црвеног крста Србије је да мобилише друштвену заједницу за акције које води Црвени крст Србије. Улога јој је и одржавање и учвршћивање доброг имиџа Црвеног крста Србије, примереног квалитету бројних активности на свим нивоима организовања, као и информисања јавности о акцијама Црвеног крста Србије у бројним областима деловања, и о капацитету организације и њеним могућностима.

Циљне групе којима се позитивна порука и објективна информација о активностима Црвеног крста Србије упућује су: најшира јавности,доносиоци различитих одлука, потенцијални донатори, међународне хуманитарне организације и организације цивилног друштва,корисници помоћи Црвеног крста, учесници у медијским кампањама и волонтери и запослени у Црвеном крсту.

Уз подршку Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца током 2016. године одржана су три семинара под називом „Хуманост у комуникацијама“. Семинарима су били обухваћени волонтери и запослени у Црвеном крсту Србије, Црвеном крсту Војводине, Црвеном крсту Београда, чланови комисије за информативну и промотивну делатност Црвеног крста Србије, Црвеног крста Новог Сада, Суботице, Сомбора, Шида, Руме, Кањиже, Кикинде,Крагујевца, Бујановца, Прешева, Ниша, Врања, Пирота, Неготина,Свилајнца,Алексинца и Нишке бање.

Црвени крст Србије сваке године излаже своје публикације на Међународном сајму књига у Београду.