Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Програм борбе против трговине људима

Црвени крст Србије, захваљујући свом хуманитарном карактеру и широко распрострањеној функционалној мрежи организација Црвеног крста у градовима и општинама реализујe активности Програма борбе против трговине људима.

Општи циљ: одговор на потребе идентификованих и потенцијалних жртава трговине људима, смањење ризика од трговине људима, ублажавање људске патње изазване овом појавом и допринос имплементацији Стратегије Владе Републике Србије за борбу против трговине људима.

Од почетка спровођења Програма, 2005. године до сада, информисано је више од 350.000 младих о проблему трговине људима. Општи циљ Програма остварује се кроз активан рад мреже од 250 активних едукованих волонтера Црвеног крста.

Општи циљ Програма остварује се:

  1. Јачањем капацитета Црвеног крста Србије на свим нивоима за одговор на постојање проблема трговине људима и ефикасно спровођење планираних активности Програма.
  2. Повећањем свести јавности о постојању овог проблема, међу децом, младима и другим социјално угроженим циљним групама а посебно међу избеглицама и мигрантима о замкама током путовања које могу водити у трговину људима.
  3. Повећањем свести професионалаца који могу доћи у контакт са жртвом трговине људима (доктори, социјални радници, особље Црвеног крста) о постојању овог проблема и адекватним начинима реаговања у ситуацији када посумњају да су у контакту са жртвом трговине људима.
  4. Подршком идентификованим жртвама трговине људима.
  5. Развојем партнерстава са националним друштвима Црвеног крста и другим међународним организацијама посвећеним борби против овог глобалог проблема и поспешењем развоја сарадње у земљи са значајним партнерима у овој области - Центром за координацију заштите жртава трговине људима, Министарством унутрашњих послова, Полицијско криминалистичком академијом, Министарством здравља, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Циљне групе Програма су:

  • жртве трговине људима – идентификоване и у стању социјалне потребе;
  • потенцијалне жртве трговине људима - маргинализоване и рањиве групе попут омладинаца у школама, домовима за незбринуту децу, ромским насељима, народним кухињама, колективним центрима за избегла и расељена лица, мигранте и азиланте, омладине Црвеног крста;
  • професионалци и студенти који у свом раду или будућем раду могу доћи у контакт са жртвама трговине људима (доктори, медицинско особље, представници центара за социјални рад, центара за прихват азиланата и миграната, особље Црвеног крста);
  • волонтери Црвеног крста, вршњачки едукатори који спроводе активности превенције трговине људима.

На основу извештаја укупно 125 организације Црвеног крста у градовима и општинама активно учествују у имплементацији Програма и спроводи активности а то су: Ада, Александровац, Алексинац,  Аранђеловац, Бабушница, Бајина Башта, Баточина, Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Блаце, Богатић, Бојник, Бољевац, Бор, Босилеград, Брус,  Бујановац, Ваљево, Варварин, Владимирци, Власотинце, Вождовац, Врање, Врбас, Врњачка Бања, Вршац, Гаџин Хан, Гњилане, Голубац, Горњи Милановац, Грачаница, Гроцка, Драгаш, Житорађа, Зајечар, Звездара, Звечан, Зрењанин, Зубин Поток, Ивањица, Инђија, Ириг, Исток, Јагодина, Кањижа, Кикинда, Кладово, Клина, Кнић, Књажевац, Ковин, Косјерић, Косовска Митровица, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Кула, Куршумлија, Кучево, Лајковац, Лапово, Лебане, Лепосавић, Лесковац, Лозница, Лучани, Љиг, Мали Иђош, Медвеђа, Мерошина, Мионица, Неготин, Ниш, Нишка Бања, Нова Варош, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Пазар, Нови Сад, Обреновац, Опово, Осечина, Оџаци, Панчево, Параћин, Пећ, Пећинци, Пирот, Пландиште, Пожаревац, Прешево, Прибој, Прокупље, Раковица, Рашка, Рума, Савски венац, Сента, Сечањ, Сјеница, Смедерево, Сомбор, Србобран, Сремска Митровица, Сремски Карловци, Стара Пазова, Стари град, Суботица, Сурдулица, Темерин, Тител, Топола, Трговиште, Трстеник, Тутин, Ћићевац, Ћуприја, Ужице, Црна Трава, Чајетина, Чукарица, Шабац и Шид.
Комисија за борбу против трговине људима Црвеног крста Србије на својим редовним састанцима прати резултате имплементације Програма и предлаже мере унапређења Управном одбору Црвеног крста Србије. Могућност волонтера да утичу на побољшање квалитета Програма својим креативним доприносом се подржава кроз рад групе за унапређење Програма, која неформално окупља све мотивисане волонтере вољне да своје нове идеје преточе у конкретан материјал или активност Програма и ставе их на располагање свима који се истим баве.


„Трговина људима – превентивни пакет“

Црвени крст Србије је у оквиру програма превенције трговине људима израдио нови приручник под називом „Трговина људима –…

СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, ПОСЕБНО ЖЕНАМА И ДЕЦОМ И ЗАШТИТЕ ЖРТАВА 2017-2022.

Стратегија превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава за период од 2017. до 2022. г…