Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

„Трговина људима – превентивни пакет“трговинa људима.

Приручник је прегледан и лако се чита. Доминира сива и црвена боја које се контрасно смењују истичући озбиљност теме. Нагласак је на визуелном представљању проблема, стога је текст кратак и прецизан.

Посебно истичемо јединствене фотомонтаже, идејно решење наших волонтера, са луткама као главним мотивом. Лутке су као мотив одабране јер се са жртвама трговине људима поступа као према стварима, лишавају се сваког обележја људскости. Лутке само личе на људе, али немају живота у себи. Налазе се у излозима и служе да поспеше продају робе, доносећи тиме већу зараду власницима. Ово осликава положај у коме се налазе жртве трговине људима.

Лутка са насловне стране, лишена могућности комуникације, умотана је исцепаним странама новинских огласа као симболима лепше будућности и везана канапом али и жутом траком. Трака је симбол прикривеног злочина који оставља далекосежне последице по психичко и физичко здравље жртве. Напуклина на глави лутке приказује да су психичке последице много теже од сваке, па и најтеже повреде тела. Живе, тужне очи које преклињу за помоћ једино је што указује на особу, а све остало на то да је лишена сваког права и достојанства.

Приручник прати развијен дидактички материјал који ће вршњачким едукаторима омогућити да овај озвиљан друштвени проблем на адекватан начин приближе посебно угроженим циљним групама. У ту сврху развијене су две друштвене игре, „1,2,3, од куће до школе“ која има за циљ саветовање најмлађих да правилно поступе у ситуацијама које су им непознате и избегну ризик. Намењена је узрасту од шест година па навише. За адолесценте, у циљу њихове инспирације и мотивације да сазнају више о овом проблему, развијена је друштвена игра „Трафедо“.

Целокупан креативан материјал, уз подршку наших донатора, припремили су волонтери и професионалци из седишта и организација Црвеног крста које непосредно раде у спровођењу програма. Посебно је значајан допринос Професора Криминалистичко-полицијске Академије, као и Министарства Унутрашњих послова Србије који су позитивном оценом и препоруком подржали публиковање овог приручника.