Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Социјална делатност


(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије члан 6. тачка 1, члан 9. тачке 1,4. и 6, члан 13. и 14. Закона)

У складу са општим циљем социјалне делатности Црвеног крста Србије а то је олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи и у случајевима ванредних ситуација, развијањем солидарности међу људима и организовањем различитих облика међусобне помоћи, као и превентивним деловањем у области социјалне заштите, Црвени крст Србије спроводи следеће активности