Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Мрежа ХуманаСМрежа ХуманаС

Црвени крст Србије је и оснивач и координатор мреже ХуманаС, која окупља 15 хуманитарних организација и удружења грађана које се баве питањима старијих особа. ХуманаС се бави јавним заговарањем у име старијих особа и помагањем јавном сектору у креирању савременијих и ефикаснијих политика, ослањајући се на велико колективно, индивидуално и интернационално искуство које његове чланице имају.

Сензибилизација јавности на тему дискриминације старијих постала је континуирана активност мреже НВО "ХуманаС". Мрежа се састоји од 15 невладиних организација, од којих пет имају седиште и филијале у различитим градовима у Србији, што значи да мрежа покрива целу територију земље.

Мрежу чине: Црвени крст Србије, Геронтолошко друштво Србије, Каритас, Амити, Викторија, Ластавица, Коло српских сестара, добротворни Фондација Српске православне цркве Човекољубља, Друштво за бригу о старима, у Национална фондација за достојанствену старост, Савез пензионера Србије, Универзитет за треће доба Мреже, Хришћанско хуманитарно удружење Хлеб живота, Мока, Роса и Окриље. За протеклих пет година, мрежа је редовно организовала јавне кампање и обележавала 15. јуни као Међународни дан борбе против злостављања старијих. У истом периоду извршено је неколико истраживања на тему дискриминације старијих и на основу њих yрађене су препоруке за елиминацију дискриминације које су предате доносиоцима одлука линк мрежа ХуманаС http://www.humanas.rs/.