Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Програм бриге о старијима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Закону о Црвеном крсту Србије, Националном друштву је, у складу са циљевима Међународног покрета отворена могућност да у сарадњи са социјалним и здравственим установама и организацијама цивилног друштва, учествује у:

 

 • Побољшању квалитета живота и заштити старијих особа
 • Ублажавању сиромаштва најугроженијих старијих особа
 • Сензибилизацији јавности и самих старијих за проблем дискриминације, занемаривања и злостављања старијих особа
 • Промоцији активног старења и мотивисању старијих за учествовање у јавном животу

Циљ Програма бриге о старијима Црвеног крста Србије је да помогне старијим особама да остану што дуже у свом окружењу, смањујући потребу за разним видовима институционалне помоћи, као и да се мотивишу на коришћење својих физичких и менталних потенцијала.

program brige o starima

Корисници Програма су лица старија од 65 година која нису институционално збринута, старији са веома ниским нивоом социјалне сигурности, самачка старачка домаћинства, корисници народних кухиња, старији у стању социјалне потребе који не остварују помоћ од других организација. Постоје четири области активности Црвеног крста у овом програму

 • Здравствено-превентивне активности
 • Помоћ у кући
 • Психосоцијална подршка
 • Клупске активности

Програм се реализује кроз рад великог броја волонтера Црвеног крста, међу којима има највише самих старијих особа. Просечан волонтер у овом програму је жена старија од 55 година. Волонтери пролазе кроз редовне едукације које их оспособљавају за рад са старијима, уче основне вештине пре свега комуникације са старијим особама, оновне вештине неге, али добијају знање за заступање старијих особа, јавно заговарање и комуникацију са најважнијим чиниоцима у заједници.

У оквиру овог Програма постоје и традиционалне активности као што су «Радни викенд на селу» и «Сунчана јесен живота».

Овим активностима усмереним на село покушавамо да подигнемо квалитет живота старијих на селу и да приближимо услуге социјалне и здравствене заштите овом делу становништва. Важна компонента овог пројекта је учешће локалне заједнице и развијање солидарности, што доводи до јачања кохезије друштва.

Важни датуми

 • 15. јун / Међународни дан борбе против злостављања старијих
 • 1. октобар / Међународни дан старијих особа
 • Октобар / Месец посвећен старијим особама