Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Унапређење приступа људским правима старијих у СрбијиЦрвени крст Србије је у партнерству са HelpAge International из Велике Британије 1. децембра 2013. године започео програм "Унапређење приступа људским правима старијих у Србији" који је финансијски подржан од стране Европске уније кроз ИПА фонд. Пројекат траје две године и састоји се из два сегмента. Први сегмент је даље развијање  концепта група самопомоћи, а други се односи на заговарање за побољшање квалитета живота старијих у Републици Србији кроз истраживање који се тиче људских права старијих и едукације старијих на ову тему.

Групе самопомоћи реализацију се у 24 општине у Србији у оквиру Црвеног крста са укупно 52 групе самопомоћи и  552 старије особе (Трстеник, Крагујевац, Велика Плана, Параћин, Јагодина, Пожаревац, Смедерево, Пирот, Палилула, Неготин, Бољевац, Лозница, Мионица, Владимирци, Савски Венац, Ковин, Кикинда, Кањижа, Бачка Топола, Рума, Врбас).

Организација Amity развија групу у Бору, на Старом граду и Врачару групе развија организација Хлеб живота, и четири групе развија Викторија из Крагујевца. Ове организације су чланице мреже ХуманаС. Циљ ових група је мотивисање старијих да буду активни чланови друштва, да помогну себи и осталим члановима и да допринесу развоју заједнице. Ове групе састају се два пута месечно. Да би се унапредио положај старијих и олакшао приступ људским правима врло је важно информисање старијих о правима која су им доступна, тако да пројекат подразумева едукације свих чланова група самопомоћи на ову тему.
Други део пројекта односи се на сензибилизацију јавности, доносилаца одлука  и самих старијих на тему људских права путем заговарања заснованог на подацима прикупљеним кроз истраживања. Тако да је Црвени крст Србије штампао публикација "Увод у старење и људска права старијих – пилот студија о финансијском злостављању старијих" која се састоји из два дела. У првом делу истакнути су основни аспекти старења и потреба за инклузивним политикама, а у другом делу је истраживање о финансијском злостављању старијих. Ово истраживање има две компоненте. Једна је анализа правног оквира који се доноси на заштиту права старијих особа, док је друга експлоративно истраживање које је омогућило стицање прелиминарних сазнања о финасијском насиљу и ризику од финасијског насиља у породичном контексту. Ово истраживање ће служити за писање препорука доносиоцима одлука како би се системски превенирало насиље над старијима.
Пројекат подразумева и штампање водича о правима старијих, као и истицање примера добре праксе и иницијатива група на локалном нивоу.