Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Програм опоравка социјално угрожене деце

Програм опоравка социјално најугроженије деце реализује се у Одмаралиштима Црвеног крста и то у одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у Баошићима, као и у другим објектима Црвеног крста у Србији као што су:

  • „Вршачки брег“ Црвеног крста Врбас,
  • „Гај Дивљане“ Црвеног крста Ниш,
  •  „Митрово поље“ Црвеног крста Александровац и
  • „Багремара“ Црвеног крста Бачки Паланка.

Десетодневни боравак деце у оквиру Програма опоравка деце у Дечјим одмаралиштима Црвеног крста поред социјалне компоненте има и психолошку и едукативну. Деца која бораве у Одмаралиштима Црвеног крста обухваћена су програмом Летње школе Црвеног крста, коју реализују едуковани млади волонтери. Програм рада Летње школе подмлатка прилагођен је узрасту и интересовању деце, а реализује се кроз:

социјално угрожена деца
  • јутарње радионице(промоција хуманих вредности, превентивноздравствене активности, ширење знања о принципима и вредностима Црвеног крста итд).
  • креативне радионице (обука из прве помоћи и реалистичког приказа повреда и стања, ликовна, музичка, драмска, компјутерска, новинарска, плесна радионица, школа страног језика и сл.)
  • спортске активности
  • забавни и вечерњи програм (игре без граница, маскенбал, квизови, избор за мис и мистера вечери и сл.)

Циљна група су социјално најугроженија деца узраста од 7-14 година.

У организацији Црвеног крста Србије сваке године се на опоравак упути од 1,000 до 3,000 социјално најугроженије деце, а у 2016. опоравак је организован за 1.973 најугроженијих малишана.