Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Спасилаштво на води

Црвени крст Србије је чланица Светске федерације за спасилаштво на води (International Lifesaving federation – ILS) од 1998. године

(Правни основ: Члан 10.Закона о Црвеном крстуСрбије, Правилник о националним гранским спортским савезима који остварују општи интерес у области спорта у Републици Србији од 1. августа 2014. и преузетe међународe обавезe.)

Главни циљ овог програма је да се планским садржајима и активностима Црвеног крста Србије, подигне ниво свести опште и стручне јавности о опасностима на купалиштима и смањи броја утапања и повређивања на купалиштима:

  • успостављањем спасилачких служби  за спасавање на водама;
  • обучавање кандидата за спасилачка звања;
  • процењивање ризика на купалиштима;
  • јачање капацитета за развој и популаризовање такмичења у спасилаштву на води;
  • подизање свести опште и стручне јавности о опасностима на купалиштима.

 

Црвени крст Србије је чланица Светске федерације за спасилаштво на води (International Lifesaving federation – ILS)  од 1998. године. 

Од августа 2014. године Црвени крст Србије је одређен од стране Министарства омладине и спорта за Национални грански спортски савез за спортску грану ,, lifesaving’’ односно спасилаштво на води.

Сва документа из области Спасилаштво на води, можете погледати ОВДЕ