Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Координација рада свих организација Црвеног крста СрбијеКоординација рада свих организација Црвеног крста Србије и других организација у области спасилаштва на води 

Црвени крст Србије је интерним Правилником регулисао рад организација Црвеног крста у области спасилаштва на води.

Црвени крст Србије, у улози Националног гранског спортског Савеза, у сарадњи са Министарством за омладину и спорт и Спортским савезом Србије доноси одговарајуће прописе којима ближе регулише рад других организација у области спасилаштва на води.