Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Ширење знања о МХП И Међународном покрету ЦК/ЦП


(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 9.  став 2, члан 13. и 14.  Закона, Женевске конвенције из 1949. године и Допунски протоколи уз Женевске конвенције)

Ширење знања о међународном хуманитарном праву (мхп) и основним принципима међународног покрета црвеног крста и црвеног полумесеца – дифузија

има за циљ подизање свести јавности о активностима Међународног покрета ЦК/ЦП, Основним принципима, међународном хуманитарном праву (МХП), употреби Знака Црвеног крста, као и јачање контаката са корисницима програма, партнерима и сарадницима како би се обезбедила исправна перцепција Црвеног крста Србије и његово несметано функционисање у смислу помоћне улоге надлежним властима у хуманитарној области.