Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Активности

Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, сарадњу са медијима, разговоре са појединим циљним групама итд.

Спроводимо их редовно, за различите циљне групе у оквиру Црвеног крста Србије на свим нивоима организовања – запослене, волонтере и чланове Црвеног крста Србије, али и за партнере изван наше организације: Снаге безбедности – припаднике оружаних снага Војске Србије, наставно особље ушколама, на факултетима представнике институција власти на свим нивоима, невладине организације и организације цивилног друштва. 

У спровођењу активности дифузије Црвени крст Србије остварује сарадњу са Међународним комитетом Црвеног крста, као и са многим државним органима и другим домаћим институцијама: Министарством одбране, Министарством унутрашњих послова, Академским институцијама.


Национално такмичење студената (МХП)

Национално такмичење студената у међународном хуманитарном праву (МХП), популарно названо "Мут корт" [Moot Court],  се о…