Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Национално такмичење студената (МХП)Национално такмичење студената у међународном хуманитарном праву (МХП), популарно названо "Мут корт" [Moot Court],  се одржава од 2001. године. Црвени крст Србије је одржао традицију и потпомогао бољу интеграцију хуманитарног права у универзитетске програме који се тичу међународног права, као и подстакао интересовање студената за ову врсту права.  Такмичење се одржава уз подршкуАмбасаде Швајцарске иРегионалне делегације МКЦК у Београду.

Такмичење се одвија у просторијама седишта Црвеног крста Србије.

Кроз играње улога војних официра, правних саветника, хуманитарних радника и адвоката, који су укључени у имагинарни оружани сукоб, студенти тестирају своје знање и разумевање међународног хуманитарног права (МХП).

У такмичењима су до сада учествовали студенти Правног факултета Универзитета у Новом Саду, Правног факултета Универзитета у Нишу, Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Правног факултета уноверзитета у Београду, Факултета политичких наука Универзитета у Београду, ФОРКУП Алфа Универзитета и Привредне академије у Новом Саду.