Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Истраживање хуманитарног права

Посебна активност у оквиру дифузије, која има за циљ да приближи Међународно хуманитарно право младима узраста од 13 до 18 година, је образовни програм Истраживање хуманитарног права.

Програм је развио Међународни комитет Црвеног крста у сарадњи са Центром за развој образовања – Education Development Center, Inc. (ЕДЦ).

Програм ИХП има за циљ да подигне свест младих у вези са потребом за постојањем хуманитарних норми, да унапреди њихово разумевање различитих перспектива и допринесе повећању интересовања и одговорном укључивању у догађаје на локалном и међунаодном нивоу. Истраживање хуманитарног права настоји да помогне младима да прихвате принципе хуманости у њиховом свакодневном животу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм ИХП доприноси позитивним променама у понашању, а које могу да се развијају из идеје поштовања живота и људског достојанства, грађанске одговорности и солидарности.

..веома је позитивно то што је начин рада заснован на ангажовању самих учесника, а не по принципу класичних предавања. Ово је најбољи начин да се разуме, па и објасни комплексност хуманитарног права у целини. Теме су конципиране тако да се учесници у потпуности ангажују у дискусији, уче се да користе аргументе и избегавају предрасуде.

  - Јована Кузмановић, полазник ИХП обуке

Програм се у Црвеном крсту Србије реализује од 2003. Године кроз мрежу организација Црвеног крста у градовима и општинама, а обуку наставника спроводи кроз редовне акредитоване семинаре. Од 2003. до данас укупно 99 организација Црвеног крста у градовима и општинама учествовало је у реализацији програма ИХП, а преко 700 волонтера и стручних сарадника је едуковано за реализацију радионица са младима. Преко 12.000 младих је учествовало у програму, формирана је група од 34 тренера Црвеног крста Србије за реализацију радионица са наставницима Грађанског васпитања и 730 наставникаје похађало акредитоване семинаре.

У период од 2008. до 2010. Уз финансијску подршку Међународног комитета Црвеног крста и у сарадњи са Министарством просвете, науке И технолошког развоја Републике Србије, а у складу са програмом акредитованим за школску 2009./2010. И 2010./2011. годину, Црвени крст Србије је организовао 30 семинара на којима је учествовало укупно 450 просветних радника.

ihl

Програм Истраживање хуманитарног права за обуку наставника друштвених наука је акредитован од стране Завода за унапређење образовања и васпитања за школску 2016./2017. И 2017./2018. годину.

Програм ИХП је један од програма за које кажемо да су веома добро структурисани и осмишљени. Програм обилује детаљно разрађеним радионицама и разноврсним материјалима за рад, методама рада. Обилује великим спектром тема и садржајима који су универзални и зато увек и свугде применљиви.

- Мелита Ранђеловић, педагог, ИХП тренер