Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Обавештење о обустави поступка


ЈН Д 2/20 артикли хигијене

Бр. ЈН Д 2/20 артикли хигијене 19.05.2020
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

ЈН Д 3/20 амбалажне кутије

Бр. ЈН Д 3/20 19.05.2020
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Обустава Фотокопир апарат

Бр. Д 11/17-3 14.09.2017
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добра

>>>

Обустава приколице

Бр. Д 17/17-2 06.09.2017
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Обустава хотелски смештај

Бр. У 9/17-3 14.08.2017
Врста поступка:
Предмет: услуга

>>>

ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ 18/14 - 17/4

Бр. 18/14 - 17/4 29.05.2017
Врста поступка:
Предмет: услуге

>>>