Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

КЕП програм


16.05.2019

Западни Балкан се суочава са различитим територијалним изазовима и техничким ограничењима када је реч о смањењу ризика од катастрофалних догађаја (ДРР) и комплексних ванредних ситуација из области јавног здравља које потичу било од природних узрока, било од активности људи, као што су поплаве, велика загађења ваздуха и воде, као и епидемиологија у вези са најновијим масовним миграцијама.

Резултати претходних истраживања која су спровели стручњаци ИСС и партнерских институција на терену и кроз анализу интерне и екстерне литературе, показују да су изградња техничких капацитета и пракси које осигуравају отпорност, изгледа, главне слабе тачке у бављењу овим питањима, посебно када се посматрају локалне и руралне области. 

Постоји снажна потреба да се дискусија о планирању и развоју радне снаге подигне на следећи ниво, како би се обезбедило да она постане стална компонента свеобухватне стратегије за здравствене системе, а не само одговор на кризне ситуације.

Најновије издање из серије такозваних КЕП пројеката посебну пажњу поклања овој потреби да се подрже и охрабре активности обуке. Осим својих организационих и функционалних вредности у погледу ДРР, КЕП серија је замишљена као кључни инструмент у развоју нове визије у бављењу, конкретно, ванредним ситуацијама из области јавног здравља, уз регионалну компоненту.

Стога је кровни циљ да се унапреде вештине смањења ризика од катастрофалних догађаја и праксе којима се гради отпорност, кроз систем учења хармонизован на нивоу целог региона.

Специфични циљеви су:

  1. Успостављање плана активности којима се одговара на регионалне изазове у погледу ДРР;
  2. Унапређење техничких капацитета одабраних стручњака који раде на ДРР на регионалном нивоу;
  3. Пружање техничке подршке праксама изградње отпорности друштвених заједница и одговарајућих вештина на локалном нивоу, тестирањем сценарија за вежбе у стварном времену са прекограничним импликацијама, у вези са опасностима од природних непогода;
  4. Развијање сталног форума - који би понудио отворен приступ - за међусекторску размену знања од ДРР;
  5. Промоција одговарајуће доступности квалитетних програма за обуку у области ДРР у јавном здрављу, у вишим образовним установама на Балкану.

 

Земље учеснице

Istituto Superiore di Sanità – ITALIJA, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" – SRBIJA, Crveni krst Srbije, Istitut za javno zdravlje Crne Gore – CRNA GORA, Instituti i Shëndetit Publik Shqipëri – ALBANIJA, Institut za javno zdravje na REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA.

Program kofinansira CEI Fond pri EBRD, kome doprinosi Italija.