Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Регионални Форум – Циљеви одрживог развоја


18.03.2024

У оквиру Регионалног форума, Циљеви одрживог развоја коју организује Економска комисија Уједињених нација (УНЕЦЕ) у Женеви у Швајцарској, представници Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић учествовали су 14. марта 2024. на догађају под називом Мирна друштва за све узрасте: спречавање и решавање насиља над старијим особама. Овај догађај организован је у оквиру остварења Циља 16 и Циља 17.

Показало се да су недавне кризе и ратови, као и Ковид-19 пандемија и повећање трошкова живота, довеле до повећања ризика од насиља над старијим особама. Са друге стране,  проблем насиља над старијима је мало присутан у Агенди 2030. Из тог разлога овај догађај имао је за циљ да се о овом проблему говори на нивоу јавних политика и да се представе примери обука намењених старијим особама, професионалцима и свим особама које долазе у контакт са старијим особама. Поред обука говорило се о јачању партнерстава на локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу.

Представници Црвеног крста Србије представили су истраживање и обуке које су спроведене у оквиру различитих пројеката. Обуке које је спровео Црвени крст Србије биле су намењене старијим женама, те обуке нису биле само усмерене на информације о типовима насиља, начинима пријаве, већ представљају и јачање капацитета старијих жена. Друге обуке које Црвени крст Србије спроводи намењене су геронтодомаћицама и социјалним радницима, јер су то управо особе које раде са старијим особама и које треба да реагују у случају насиља.

Црвени крст Србије има и лиценцирану обуку о превенцији насиља над старијим женама за социјалне раднике. Поред тога као пример добре праксе представљено је и партнерство и обуке које је Црвени крст Србије спровео у Грузији и Киргистану.

https://regionalforum.unece.org/events/regional-forum-2024