Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Црвени крст Србије прикупља понуде за услугу екстерне евалуације пројекта


19.03.2024

Црвени крст Србије оглашава да је у процесу прикупљања понуда за услугу екстерне евалуације пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током Ковид-19 кризе и будућих криза“. Овај пројекат реализује се у региону Западног Балкана од 2020. године уз подршку које обезбеђују Европска унија, Аустријска агенција за развој и Аустријски Црвени крст а за потребе припреме финалног извештаја према донаторима неопходно је да се спроведе и екстерна евалуација активности и постигнућа у пројекту.

Детаљан пројектни задатак, као и сви потребни анекси су доступни у прилогу а званичне понуде треба слати на адресу natasa@redcross.org.rs, закључно са 31. мартом ове године у поноћ. На исту адресу могу се послати и упити везани за појашњења детаља посла.