Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

БРИГА И НЕГА ЗА СТАРИЈЕ ОСОБЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ (1)


Овај комплет алатки је један од резултата пројекта „Брига за старије у локалној заједници“ кога је финансијски подржао Програм социјалне трансформације (МАТРА) холандског Министарства спољних послова, а кога су имплементирали фондација YANOS Public Health и фондација Wоnen, обе из Холандије, као и Црвени крст Србије. Циљ пројекта је да се допринесе успостављању одрживог система бриге који ће пружати услуге и одговорити на потребе старијих особа у Србији.

Овај комплет алатки је заснован на карактеристикама дневних центара за бригу о старијима у Пироту и Крагујевцу. Општа искуства и научене лекције са пројекта као и конкретна искуства и сазнања стечена кроз обуку и тематске сесије представљена су на такав начин да информације буду лако доступне и употребљиве у свим другим крајевима земље.

Аутори су: Наташа Тодоровић, Црвени крст Србије, Милутин Врачевић, Црвени крст Србије, Daina Toleikyte, Холандија, Noelle Oostdam, Холандија, Natascha van Kats-Dernee, Холандија.