Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Водич за коришћење е-услуга


„Водич за коришћење е-услуга“ је публикација настала у оквиру пројекта „Приступ старијих особа информационим и комуникационим технологијама“ Црвеног крста Србије у сарадњи са Институтом друштвених наука а уз подршку Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA), 2019. године. Ова публикација намењена је старијим грађанима Републике Србије као помоћ у коришћењу дигиталних услуга доступних путем интернета и онима који раде са старијима обуке везане за коришћење информационе и комуникационе технологије, а заснована је на резултатима истраживања у оквиру истог пројекта. Како овакви резултати указују на ризик од повећавања дигиталне искључености старијих у Србији које може да наступи као резултат све већег померања услуга у дигиталну сферу, овај водич даје детаљан опис коришћења услуга портала еУправа (администрирање личних докумената, заказивање термина, претрага лекова, преглед предмета на порталу судова Србије) као и коришћења неколико најпопуларнијих апликација за е-банкинг у Републици Србији. Овај водич треба да допринесе бољој дигиталној укључености старијих грађана Србије, а која ће опет унапредити квалитет њиховог живота.

Аутори: Наташа Тодоровић, Милутин Врачевић, Горан Башић, Наташа Миљковић, Бранка Матијевић