Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Водич за рад са осетљивим групама


У оквиру излазне фазе Заједничког програма за инклузију Црвени крст Србије израдио је овај документ који јасно дефинише улогу Црвеног крста у пружању подршке деци и младима из осетљивих група на локалном нивоу уз описане улоге и карактеристике волонтера који реализују активности са децом. Креиран је и Каталог активности који је подељен према узрасним групама, а сачињен је на основу искустава, дизајнираних и тестираних приступа и радионица у оквиру програма Црвеног крста Србије, као и програма који се спроводе у оквиру Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног Полумесеца. Водич детаљно дефинисе осетљиве групе као и изазове са којима се ова деца сусрећу као и начине на који се организује рад са децом која имају одређене сметње.