Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Иницијатива за социјално укључивање старијих особа: Успеси и научене лекције


Иницијатива за социјално укључивање старијих особа трогодишњи је пројекат подршке Европске уније, Аустријске развојне агенције и Аустријског Црвеног крста, који се спроводи у пет земаља Западног Балкана: Србији, Албанији, Босни и Херцеговини, Републици Северној Македонији и Црној Гори, уз координацију Црвеног крста Србије. Циљ пројекта је изградња капацитета организација цивилног друштва које се баве различитим аспектима демографског старења (истраживањем, јавним заступањем, промотивним кампањама, услугама у заједници…), као и мотивисање старијих лица да учествују у процесима доношења одлука и креирања политика у вези са социјалном инклузијом старијих жена и мушкараца на регионалном и локалном нивоу у земљама Западног Балкана. Уредници: Наташа Тодоровић, Милутин Врачевић

Ова публикација такође је доступна и на следећим језицима: албански, бошњачки, црногорски и македонски.