Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Лисабонска Министарска декларација о старењу и НВО политичка декларација


Министарска конференција Уједињених нација о старењу одржава се сваке пете године од доношења Мадридског међународног плана акције о старењу 2002. године. Конференција има за циљ пре свега праћење имплементације Мадридског међународног плана акције о старењу и омогућава да се посматра напредак које су државе чланице постигле у побољшању положаја старијих особа у региону (Европа, Северна Америка и централна Азија) у последњих пет година, али такође да се дају препоруке за приоритетне активности у наредном периоду. Ове године конференција је одржана у Лисабону 21. и 22. септембра, а дан раније одржани су Форуми организација цивилног друштва и истраживача. Конференцију организује Економска комисија Уједињених нација (UNECE). Назив конференције је био "Одрживо друштво за сва животна доба: препознавање потенцијала за дужи живот".

Форум организација цивилног друштва усвојио је политичку декларацију, док су министри на конференцији на крају усвојили министарску декларацију. Ове декларације ће у наредних пет година бити смернице за креирање политика и услуга намењених побољшању квалитета живота старијих у UNECE региону.