Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Приручник “Психосоцијална подршка у несрећама”


Кад год се десе несреће, катастрофе и оружани сукоби, када дође до економске кризе, избеглиштва и када људи губе своје рођаке и пријатеље, домове и средства за живот, емотивна бол, туга, бес и фрустрација постају део тих губитака. Ангажовањем у тим ситуацијама, поред спасавања живота, запослени и волонтери Црвеног крста Србије стављају нагласак и на заштиту и унапређење менталног здравља, јачањем отпорности појединца, породице и заједнице. Пружање психосоцијалне подршке у таквим условима увек одражава основне принципе и вредности Црвеног крста.

Приручник који је пред вама ставља нагласак на подршку која је потребна како угроженом становништву, тако и помагачима. Овај приручник с једне стране представља допринос повећању капацитета, знања и способности запослених и волонтера за пружање психосоцијалне подршке, како краткорочно тако и дугорочно, а са друге стране, представља добру алатку за усмеравање и практично поступање помагача. Приручник садржи информације, смернице, примере добре праксе, алатке и широк распон психосоцијалних активности и интервенција које могу да послуже за превладавање стреса и кризе и за унапређење менталног здравља. Он је користан водич за планирање, дизајнирање и имплементацију одговарајуће стратегије психосоцијалне подршке.

Приручник се састоји се из десет поглавља:

  • Кризни догађај
  • Животни догађај
  • Резилијентност отпорност
  • Психосоцијална подршка
  • Основне активности у пружању психосоцијалне подршке
  • Процена потреба
  • Одговор на специфичне контексте и догађаје
  • Посебни ризици током несрећа
  • Групе у повећаном ризику у кризним ситуацијама
  • Брига за волонтере и запослене

 

natasa@redcross.org.rs

milutin@redcross.org.rs