Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Психолошка прва помоћ: Водич за теренске раднике


Психолошка прва помоћ: Водич за теренске раднике је приручник урађен од стране Светске здравствене организације, War Trauma Foundation и World Vision International. Црвени крст Србије је превео ову публикацију са циљем да пружаоци помоћи адекватно одговоре на потребе угроженог становништва и тиме омогуће лакше превазилажење криза и очување менталног здравља.

Овај водич обухвата психолошку прву помоћ, која уједно укључује и хуману и практичну помоћ и подршку људима који су прошли кроз искуство кризног догађаја. Написан је за људе који су у позицији да помогну онима које је задесила несрећа. Водич је оквир за пружање подршке људима, уз поштовање њиховог достојанства, културе и свих других посебности, различитости и могућности.

Водич је настао уз подршку бројних међународних агенција и представља савремени став науке и међународни консензус о томе какву подршку треба пружити људима у периоду непосредно након ситуација екстремног стреса.