Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Контрола туберкулозе

У оквиру пројекта „Контрола туберкулозе у Србији“ Црвени крст Србије је у периоду од 2010. до 2015. године активним трагањем за оболелима обухватио преко 100.000 људи помажући систему здравствене заштите да се што пре открије евентуална болест у популацији корисника Народних кухиња, инјектирајућих корисника дрога и сексуалних радника, доприносећи смањењу оптерећења туберкулозом у земљи, а у 2016. години наставило се са појединим активностима.

Од укупно 184 организације Црвеног крста у Србији,  њих 50 је комуницирало по питању ТБ са својим пулмолошким службама и али и другим  лекарима и патронажним сестрама  тао где немају пулмолошку службу.

Од  83 организације Црвеног крста које имају програм Народних кухиња, активно трагање за оболелима у тој популацији спроводило је 39  организација и анкетирано о симптомима туберкулозе било је  укупно  17.342   пунолетна  корисника.

Посебне активности у насељима са доминантним Ромским становништвом и активно трагање за ТБ у овој популацији спровело је 15  организација Црвеног крста обухватајући  едукацијом и активним трагањем 2.691  особу на тај начин.

Укупно 10 организација Црвеног крста активно је трагало за оболелима у категоријама грађана који су социјално угрожени ( ван корисника народних кухиња и нехигијенских насеља) и обухваћено је 526  лица.

Код лекара, из свих дефинисаних популација упућено је укупно  154 особе са сумњом на туберкулозу а са сигурношћу се може тврдити да је захваљујући ангажовању Црвеног крста  прегледано њих  72 и упућено на даљу дијагностику.

Пулмолошке службе у Србији се обраћају организацији Црвеног крста  да би им указале да је неко лице оболело и да му је потребна подршка  у храни и хигјени а не ради обухвата контаката. Подршка породицама  чији је члан оболео је чест вид подршке Црвеног крста оболелима који су често  корисници неког другог вида помоћи коју пружа организација Црвеног крста.

Подршку ДОТ и МДР  пре свега спроводи  Црвени крст Београда, па је подршку при лечењу добијало 56 особа, а у Београду и 5 особа оболело од мултирезистентне туберкулозе.

У  контроли туберкулозе учествовало је  2.099  волонтера Црвеног крста. Они су били  свих узрасних група, мада је њих 60% било млађих од 30 година.

Број сати које  су ови волонтери  посветили програму контроле ТБ износи 4.491. Ако то математички прерачунамо у радне дане, то представља  561 радни дан или скоро две године рада једне особе...