Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Психосоцијална подршка

Оснаживање појединаца и заједница је срж психосоцијалних програма. Психосоцијални програми узимају у обзир ресурсе и снаге појединаца и заједница и поштују њихову независност и достојанство у превазилажењу кризе. Психосоцијална подршка појачава резилијентност, оспособљава људе да се поврате и опораве од кризе као и да се у будућности ефикасније носе са критичним догађајима. Због тога је неопходно да су програми прилагођени конкретним ситуацијама, да узимају у обзир локалне потребе и да се адекватно односе према ресурсима и култури.  Термин „психосоцијално“ односи се на динамички однос између психолошких и социјалних ефеката кризе. Ове две димензије су врло уско повезане:

  • Психолошке димензије су: унутрашњи, емоционални и мисаони процеси, осећања и реакције;
  • Социјалне димензије су: односи, породичне мреже и мреже у заједници, социјалне вредности и културни обичаји.

          Циљ психосоцијалне подршке је пре свега добробит појединца, породице и заједнице и ублажавање утицаја кризног догађаја, олакшавање процеса опоравка и спречавање или смањење могућих последица на психичком плану.  Намењена је свим особама које су су погођене кризним догађајима, а нису у стању да превазиђу ситуацију коју процењују као болну и стресну.

Психосоцијална подршка помаже људима да се опораве након кризе која је пореметила њихове животе. Црвни крст примењује интервенције психосоцијалне подршке које се односе на целокупну заједницу, а усмерене су на јачање социјалне повезаности људи у заједницима погођеним кризом тако што се побољшава психосоцијална добробит појединаца и заједница у целини. Психосоцијална подршка може да буде потребна у ситуацијама када је један кризни догађај, попут поплаве или рушења зграде снажно погодио заједницу. Такође може да буде потребна за смањивање утицаја хроничне кризне ситуације. То може да буде текући оружани сукоб, економска криза или насиље и злостављање који постепено негативно утичу на добробит људи.

У складу са дефиницијом здравља Светске здравствене организације, која каже да је здравље "стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести и онеспособљености", Црвени крст Србије развија своје програме психосоцијалне подршке. Црвени крст Србије своје активности и у овој као и у другим областима реализује у складу са Законом о Црвеном крсту и у складу са међународним стандардима.