Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Листа јавних набавки


ЈН Ф 3/23 рачунарска опрема

Бр. ЈН Ф 3/23 15.03.2023
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

ЈН Ф 2/23 Тренажна опрема

Бр. ЈН Ф 2/23 24.02.2023
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

ЈН Ф1/23 Признања за ДДК

Бр. ЈН Ф1/23 04.01.2023
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Ф 23/22 Канцеларијски материјал

Бр. Ф 23/22 22.12.2022
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Јн Ф 20/22 Радна униформа

Бр. ЈН Ф 20/22 30.11.2022
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

ЈН Ф14/22 основни маникин

Бр. ЈН Ф14/22 06.07.2022
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

ЈН Ф 13/22 Носила

Бр. ЈН Ф13/22 06.07.2022
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Ф 12/22 рачунарска опрема

Бр. Ф 12/22 16.05.2022
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Ф 4/22 Набавка тонера за штампаче

Бр. Ф 4/22 09.02.2022
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Ф 3/22 штампачи и таблети

Бр. Ф 3/22 03.02.2022
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Ф 1/22 Канцеларијски материјал

Бр. Ф 1/22 18.01.2022
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Ф 2/22 понуда за израду признања ДДК

Бр. Ф 2/22 14.01.2022
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Ф 19/21 набавка рачунарске опреме

Бр. Ф 19/21 15.11.2021
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Ф 17/21 набавка тренажних лутки за прву помоћ

Бр. Ф 17/21 02.11.2021
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

ЈН Ф 16/21 знакови пизнања ДДК

Бр. ЈН Ф 16/21 01.11.2021
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

ЈН Ф 14/21 радови на асфалтирању

Бр. ЈН Ф 14/21 23.09.2021
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: грађевински радови

>>>

ЈН Ф 8/21 Хотелски смештај

Бр. ЈН Ф 8/21 25.06.2021
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: услуга

>>>

ЈН Ф 7/21 санација утоварно истоварне рампе у магацину

Бр. ЈН Ф 7/21 18.06.2021
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: грађевински радови

>>>

ЈН Ф 4/21-2 Термоси

Бр. ЈН Ф 4/21-2 17.05.2021
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

ЈН Ф 6/21 Набавка заштитне опреме

Бр. ЈН Ф 6/21 14.05.2021
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>