Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Екстерна евалуација пројекта „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ (ТАСИОП)


22.05.2019

Црвени крст Србије тражи понуде за услугу екстерне евалуације пројекта „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ (TASIOP) а на основу Смерница/ Terms of Reference документа, који се може скинути испод.

Заинтересовани  кандидати/-киње  треба  да  пошаљу  пријаву  до 27. маја 2019. године у 17 часова на  е-маил: milutin@redcross.org.rs са називом ' TASIOP project Evaluation ' са следећим документима, на енглеском језику:

-      Опис процеса евалуације (циљеви, методологија, активности)

-      Предлог буџета евалуације

-      Биографија евалуатора/ евалуаторке