Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

„Пажљиво слушајте“


17.12.2021

У оквиру пројекта „Пажљиво слушајте“ Канцеларије Уједињених нација за борбу пртив дроге и криминала (UNODC) који се у Републици Србији спроводи уз подршку Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије израђена су  два видео записа и два памфлета под називом ”Наука о стрпљењу” и ”Наука о физичкој активности” у циљу превенције болести зависности, промоције здравих стилоа живота и јачању породичних веза.

 

https://youtu.be/ezygm8Tc5ZM

 

https://youtu.be/satOTVsysos