Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Психосоцијална подршка Црвеног крста Србије


01.06.2020

Црвени крст Србије у оквиру својих редовних активности почиње са он лајн услугом психосоцијалне подршке грађанима и грађанкама на целој територији Републике Србије, али и волонтерима и запосленима. Ова подршка се организује у партнерству са волонтеркама Одбора за кризне интервенције Друштва психолога Србије.

Психосоцијална подршка помаже људима да се опораве након кризе која је пореметила и променила њихове животе. Црвени крст Србије примењује интервенције психосоцијалне подршке које се односе на јачање капацитета људи за превазилажење страса,  како би се побољшала психосоцијална добробит појединаца и заједнице у целини.

Психосоцијална подршка јача отпорност, оспособљава људе да се поврате и опораве од кризе, као и да се у будућности ефикасније носе са кризним догађајима.

Психосоцијална подршка се односи на активности којима се одговара на психолошке и социјалне потребе појединаца. Ова врста подршке људима, одвија се уз поштовање достојанства, културе, етичке и националне припадности и свих других посебности, различитости и могућности појединца.

Уколико вам је потребна подршка, разговор или имате питање за психолога можете ступити у контакт са њима преко апликације Разговарајмо

https://play.google.com/store/apps/details?id=admin.com.psihosocijalnapodrska