Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Смернице за друштвене мреже


Смернице су намењене организацијама Црвеног крста у градовима и општинама са циљем дефинисања основних правила комуникације на друштвеним мрежама и начина ефикасног и одговорног коришћења друштвених мрежа, како би се адекватно представила организација и њени циљеви, а у складу са мандатом Црвеног крста.