Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Превенција болести зависности

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

У Закону о Црвеном крсту Србије, Националном Друштву је, у складу са циљевима Међународног покрета додељена улога да у сарадњи са здравственим установама, учествује у промоцији здравља, унапређењу здравља појединих групација становништва и превенцији болести од већег социо-медицинског значаја.

Промоција здравих стилова живота и превенција болести зависности на територији Србије, треба да допринесу смањењу броја људи, пре свега младих у погледу ризичног понашања у сваком облику и порасти знања из области превенције  и здравих стилова живота.

Циљеви Црвеног крста Србије у овој области су:

 1. Промена понашања најшире друштвене заједнице и усвајање виших стандарда личне хигијене, репродуктивног здравља и пракси здравог живљења.
 2. Допринос смањењу броја оболелих од туберкулозе кроз едукацију и активно проналажење оболелих од туберкулозе у Србији, као и подршку лечењу оболелих у Србији  
 3. Смањивање патње палијативних пацијената и помоћ породицама палијативних пацијената
 4. Подизање нивоа свести јавности, пре свега младих о штетности злоупотребе психоактивних супстанци

 

 

Црвени крст као највећа хуманитарна организација у земљи овај посао обавља, користећи своје људске ресурсе, младе волонтере. Њихова је улога преношење знања својим вршњацима из области здравих стилова живота, ХИВ и АИДС, туберкулозе, полно преносивих болести, здраве исхране, болести прљавих руку, пушења, болести зависности... Они се у таквим активностима појављују било као едукатори, било као промотери специфичних вештина користећи интерактивне методе, вршњачке дискусионе групе, као и едукацију родитеља и просветних радника. Овим се унапређују позитивни ставови и отвара могућност за породичну и дискусију у локалној заједници.

Црвени крст Србије, је носилац активности или равноправан партнер других организација на достизању ових циљева кроз реализовање континуираних едукација, кампање и обележавање светских дана који су посвећени здрављу. Ове активности се одвијају на локалном, градском и републичком нивоу.

Календар здравља

 • 31. јануар                    Национални дан борбе против дуванског дима
 • 24. март                      Светски дан борбе против туберкулозе
 • 7. април                      Светски дан здравља
 • 31. мај                         Светског дан борбе против пушења
 • 26. јуна                       Светски дана борбе против злоупотреба дрога
 • 26. септембар             Светски дан срца
 • Новембар                   Месец борбе против болести зависности
 • 1. децембар                Свестки дан посвећен броби против ХИВ и АИДС