Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Kako dostupnim informacijama pomoći pojedinim kategorijama starijih osoba u periodu epidemije virusa korona COVID-19Virus korona COVID 19 je nova bolest koja predstavlja specifičn rizik za starije osobe. Početno istraživanje u Kini koje je zasnovano na preko 44 000 slučajeva COVID-19, pokazalo je stopu smrtnosti od 2,3% za opštu populaciju, povećavajući se na 8% kod osoba starih 70-79 godina i gotovo 15% u onih 80 i više godina.

Ova pandemija može se suzbiti, ukoliko ljudi preduzmu korake i mere zaštite ali i ako deluju solidarno jedni prema drugima i preduzmu korake da zaštite i zbrinu one koji su u najvećem riziku.

Starije osobe su u posebnom riziku od virusa korona COVID-19 a, pre svega zbog oslabljenih imunosistema i hroničnih bolesti ali i zbog dostupnosti informacija.

 

Dostupnost informacija

Postoje starije osobe koje su u riziku zbog ograničenosti izvora informacija koje su im dostupne. Potrebno je posebnu pažnju obratiti:

 • na starije osobe koje žive same i nemaju podršku porodice i rodbine;
 • na starije osobe čiji je socioekonomski status nizak;
 • na starije osobe koji žive u udaljenim seoskim područijima;
 • starije osobe koje žive same i imaju problema sa sluhom i vidom;
 • starije osobe sa kognitivnim problemima;
 • stariji funkcionalno zavisni koji žive sami i imali su neku uslugu socijalne i zdravstvene zaštite;
 • stariji Romi i Romkinje i starije osobe iz nacionalnih manjina koje žive same.

 

Potrebno je preko lokalnih zajednica doći do svih starijih osoba i informisati ih o rizicima i potrebnim merama zaštite, a ta informacija treba da bude prilagođena i starijima sa slabijim kognitivnim kapacitetima.

Najbolje je starije konaktirati telefonom ili da im se informacija pruži tokom posete volontera koji im dopremaju hranu, lekove i druge važne potrepštine.

Porodice i prijatelje starijih treba podstaći i stalno podsećati da se redovno čuju sa njima telefonom i da ih nauče kako da koriste aplikacije za komuniciranje.

 

Informacije treba da budu:

 • pristupačne, tačne i jasne;
 • da koriste jednostavan jezik;
 • treba se koristiti veliki, čitki font;
 • da budu u vizuelnom i pisanom obliku;
 • da dolaze iz više izvora od poverenja a što uključuje zvanična saopštenja ministarstva zdravlja, zdravstvenih ustanova, štabova, pogotovo da bi se sprečilo impuslivno delanje kao što je kupvina neefikasnih sredstava za lečenje ili dezinfekciju, smanjila panika i povećala sigurnost;
 • da sadrže i činjenice o epidemiji o tome kako napreduju napori da se ona obuzda, koje se mere preduzimaju, kako napreduje rad na proizvodnji vakcine;
 • koje su efikasne mere i strategije da se starija osoba zaštiti od infekcije, ovu informaciju treba i najviše ponavljati;
 • koje su preporuke za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja u izolaciji.

 

Starijima su potrebne jasne informacije i instrukcije o pružaocima usluga, kako ne bi postali žrtve prevara.