Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Koronavirus (COVID-19)


Uputstvo namenjeno domovima za starije u toku epidemije virusa korona COVID-19

Ovo upustvo nastalo je na osnovu iskustva iz Kine, Koreje i Japana u toku epidemije virusa COVID-19. Dokument daje uputs…

Psihološka prva pomoć (PPP) na daljinu tokom pandemije COVID-19

Epidemija virusa COVID-19 donela je brigu stanovništvu na celom svetu.

PREVENCIJA PADOVA KOD STARIJIH

Sada kada ste kod kuće pored toga što slušate savete koji se tiču zaštite od Korona virusa važno je da dok boravite u ku…