Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Kontakti


Prof. dr Dragan Radovanović

Predsednik Crvenog krsta Srbije
Tel: +381 30 32 125

Dr Milutin Mihajlović

Potpredsednik Crvenog krsta Srbije
Tel: +381 11 30 32 125

Živojin Jokanović

Potpredsednik Crvenog krsta Srbije
Tel: +381 11 30 32 125

Dejan Ukropina

Potpredsednik Crvenog krsta Srbije
Tel: +381 11 30 32 125

Ljubomir Miladinović

Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije
Tel: +381 11 30 32 125

Marijana Rodin

Poslovni sekretar
Tel: +381 11 30 32 125; Faks: +381 11 26 34 348
marijana@redcross.org.rs

Olivera Aleksić

Rukovodilac Finansijske službe
tel: +381 11 30 32 125 lok. 211
olivera@redcross.org.rs

Nikola Radovanović
Rukovodilac Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove i lice za zaš. pod. o ličnosti
tel: +381 30 32 125 lok. 118
nikola.radovanovic@redcross.org.rs

Srđan Ličina

Rukovodilac Službe transporta
tel: +381 30 32 125 lok. 116
srdjan@redcross.org.rs

Valter Rodin

Rukovodilac Službe logistike i razvoja poslovno- finansijskog sistema
tel: +381 30 32 125 lok. 220
valter@redcross.org.rs

Momčilo Bjelivuk

Rukovodilac Službe Dečijeg odmarališta u Baošiću
tel: +381 30 32 125 lok. 134
momcilo@redcross.org.rs

Saša Avram

Rukovodilac Službe za međunarodnu saradnju
tel: 011/30 32 125 lok. 215
sasha@redcross.org.rs

Aleksandar Pantelić

Rukovodilac Službe organizacionog razvoja


tel: +381 30 32 125 lok. 206
aleksandar.pantelic@redcross.org.rs

Biljana Cvetković

Koordinator za socijalnu delatnost
tel: +381 30 32 125 lok. 117
bilja@redcross.org.rs

Marija Čukić

Stručni saradnik za dobrovoljno davalaštvo krvi
tel: +381 30 32 125 lok. 110
marija@redcross.org.rs

Nataša Todorović

Stručni saradnik za zdravstveno-preventivne aktivnosti
tel: +381 30 32 125 lok. 109
natasa@redcross.org.rs

Dr Milutin Vračević

Stručni saradnik za zdravstveno-preventivne aktivnosti
tel: +381 30 32 125 lok. 111
milutin@redcross.org.rs

Dr Ljubica Aleksić

Stručni saradnik za edukaciju u prvoj pomoći
tel: +381 30 32 125 lok. 115
ljubica@redcross.org.rs

Jelena Radojičić

Stručni saradnik za socijalnu delatnost
tel: +381 30 32 125 lok. 127
jelenaradojicic@redcross.org.rs

Nina Savčić

Stručni saradnik za informisanje i odnose sa javnošću
tel: +381 30 32 125 lok. 217
nina.savcic@redcross.org.rs

Sanja Drezgić - Ostojić

Rukovodilac Službe za programske delatnosti 

tel: +381 30 32 125 lok. 105
sanja@redcross.org.rs

Ivana Zubović

Koordinator programa pripreme za nesreće i delovanje u nesrećama
tel: +381 30 32 125 lok. 212
ivanazubovic@redcross.org.rs

Bojana Banjević

Koordinator Nacionalnog trening centra za prvu pomoć
tel: 011/30 32 125 lok. 128
bojana.banjevic@redcross.org.rs

Jelena Anđelić

Stručni saradnik za međunarodnu saradnju
tel: +381 30 32 125 lok. 214
jelena@redcross.org.rs

Ruža Petrović

Stručni saradnik za uspostavljanje porodičnih veza
tel: +381 30 32 125 lok. 227
ruza@redcross.org.rs

Jelena Milačić

Stručni saradnik za pravne poslove i javne nabavke
tel: +381 30 32 125 lok. 123
jelena.milacic@redcross.org.rs

Marko Antonijević

Administrator mreže i sistema
tel: +381 30 32 125 lok. 112
marko@redcross.org.rs

Biljana Đorić

Stručni saradnik za finansije i računovodstvo
tel: +381 30 32 125 lok. 219
biljanadjoric@redcross.org.rs

Igor Radmanović

Stručni saradnik za finansije međunarodnih projekata
tel: +381 30 32 125 lok. 122
igor.radmanovic@redcross.org.rs

Larisa Đogović

Administrator aplikativnog softvera
tel: +381 30 32 125 lok. 213
larisa@redcross.org.rs

Vojkan Dragićević

Logističar
tel: +381 30 32 125 lok. 136
vojkan@redcross.org.rs

Joviša Veljović

Saradnik u finansijskoj operativi - likvidator
tel: +381 30 32 125 lok. 210
jovisa@redcross.org.rs

Tanja Prostran

Knjigovođa glavne knjige
tel: +381 30 32 125 lok. 208
tanja@redcross.org.rs

Verica Jerotijević

Računovođa
tel: +381 30 32 125 lok. 207
verica@redcross.org.rs

Maja Raič

Asistent na programu - podmladak i omladina
tel: +381 30 32 125 lok. 138
maja.raic@redcross.org.rs

Branka Đurić

Asistent na programu - prva pomoć
tel: +381 30 32 125 lok. 137
branka@redcross.org.rs

Ivan Jovanović

Asistent na programu - delovanje u nesrećama
tel: +381 30 32 125 lok. 113
ivanjovanovic@redcross.org.rs

Nataša Vranjin

Asistent na programu / projektu - socijalna delatnost
tel: +381 30 32 125
natasa.vranjin@redcross.org.rs

Ljuba Zurovac

Asistent na programu / projektu - socijalna delatnost
tel: +381 30 32 125 lok. 126
ljuba.zurovac@redcross.org.rs

Milica Travica

Asistent na programu - služba traženja
tel: +381 30 32 125 lok. 240
milica@redcross.org.rs

Uroš Smiljanić

Asistent na programu / projektu - zdravstveno preventivna delatnost
tel: +381 30 32 125
uros@redcross.org.rs

Slavica Musić

Asistent na programu - služba traženja
tel: +381 30 32 125 lok. 224
slavica.music@redcross.org.rs

Mirko Ružić

Referent u Dokumentacionom birou
tel: +381 30 32 125 lok. 121
mirko@redcross.org.rs

Slaviša Ćirić

Referent pisarnice, ekspedicije pošiljki i tekućeg održavanja
tel: +381 30 32 125 lok. 120
slavisa@redcross.org.rs

Aleksandar Jovanović

Ekonom nabavljač - domar
tel: +381 30 32 125
aleksandar.jovanovic@redcross.org.rs

Predsednik i potpredsednik su volonterske funkcije.