Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Život u tvojim rukama

Kampanjom „Život u tvojim rukama“ Crveni krst Srbije skreće pažnju na značaj pružanja prve pomoći prilikom naglog zastoja srca.

Kampanjom „Život u tvojim rukama“ Crveni krst Srbije skreće pažnju na značaj pružanja prve pomoći prilikom naglog zastoja srca.

Prilikom naglog srčanog zastoja prvi minuti su ključni. U kratkom periodu do tri ili četiri minuta možemo unesrećenom da pomognemo primenom mera oživljavanja. Nakon tog vremena, mogućnost da se osoba vrati u život rapidno opada. Čak sedam od deset srčanih zastoja dogodi se van bolnice. Tada smo mi jedini koji mogu da pomognu – na ulici, kod kuće, na terenu. Tada tuđ život zavisi od nas.

Kampanjom „Život u tvojim rukama“ Crveni krst Srbije skreće pažnju na značaj pružanja prve pomoći prilikom naglog zastoja srca. Tehnike oživljavanja mogu da savladaju svi i tako postanu prvi nivo borbe za ljudski život. Masažom srca i veštačkim disanjem, apliciranjem elektroda na grudni koš unesrećenog i pokretanjem aparata za defibrilaciju dok čekamo dolazak Hitne pomoći dajemo šansu životu.