Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Širenje znanja o MHP I Medunarodnom pokretu CK/CP


(Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije, član 6, član 9. stav 2, član 13. i 14. Zakona, Ženevske konvencije iz 1949. godine i Dopunski protokoli uz Ženevske konvencije)

Širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu (mhp) i osnovnim principima međunarodnog pokreta crvenog krsta i crvenog polumeseca – difuzija

ima za cilj podizanje svesti javnosti o aktivnostima Međunarodnog pokreta CK/CP, Osnovnim principima, međunarodnom humanitarnom pravu (MHP), upotrebi Znaka Crvenog krsta, kao i jačanje kontakata sa korisnicima programa, partnerima i saradnicima kako bi se obezbedila ispravna percepcija Crvenog krsta Srbije i njegovo nesmetano funkcionisanje u smislu pomoćne uloge nadležnim vlastima u humanitarnoj oblasti.