Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Aktivnosti

Aktivnosti difuzije su vrlo raznolike i obuhvataju seminare, radionice, predavanja, okrugle stolove, saradnju sa medijima, razgovore sa pojedinim ciljnim grupama itd.

Sprovodimo ih redovno, za različite ciljne grupe u okviru Crvenog krsta Srbije na svim nivoima organizovanja – zaposlene, volontere i članove Crvenog krsta Srbije, ali i za partnere izvan naše organizacije: Snage bezbednosti – pripadnike oružanih snaga Vojske Srbije, nastavno osoblje uškolama, na fakultetima predstavnike institucija vlasti na svim nivoima, nevladine organizacije i organizacije civilnog društva.

U sprovođenju aktivnosti difuzije Crveni krst Srbije ostvaruje saradnju sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, kao i sa mnogim državnim organima i drugim domaćim institucijama: Ministarstvom odbraneMinistarstvom unutrašnjih poslova, Akademskim institucijama.


Nacionalno takmičenje studenata (MHP)

Nacionalno takmičenje studenata u međunarodnom humanitarnom pravu (MHP), popularno nazvano "Mut kort" [Moot Court],  se…