Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Nacionalno takmičenje studenata (MHP)Nacionalno takmičenje studenata u međunarodnom humanitarnom pravu (MHP), popularno nazvano "Mut kort" [Moot Court],  se održava od 2001. godine. Crveni krst Srbije je održao tradiciju i potpomogao bolju integraciju humanitarnog prava u univerzitetske programe koji se tiču međunarodnog prava, kao i podstakao interesovanje studenata za ovu vrstu prava.  Takmičenje se održava uz podrškuAmbasade Švajcarske iRegionalne delegacije MKCK u Beogradu.

Takmičenje se odvija u prostorijama sedišta Crvenog krsta Srbije.

Kroz igranje uloga vojnih oficira, pravnih savetnika, humanitarnih radnika i advokata, koji su uključeni u imaginarni oružani sukob, studenti testiraju svoje znanje i razumevanje međunarodnog humanitarnog prava (MHP).

U takmičenjima su do sada učestvovali studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Pravnog fakulteta unoverziteta u Beogradu, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, FORKUP Alfa Univerziteta i Privredne akademije u Novom Sadu.