Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Baošići - odmaralište CKS

Dečje odmaralište Crvenog krsta Srbije "Krista Đorđević" u Baošićima

Dečje odmaralište Crvenog krsta Srbije "Krista Đorđević" nalazi se u Baošićima, u zalivu Boka Kotorska, 8 kilometara južno od Herceg Novog, prema Kotoru i Tivtu. Odmaralište je namenjeno za organizovan boravak grupa dece od 5 do 14 godina uz pratnju vaspitača. Kapacitet objekta je 300 ležaja u dečijim višekrevetnim i vaspitačkim dvokrevetnim sobama.

Sopstvena kuhinja sa trapezarijom omogućava pansionsku ishranu sa 4 obroka dnevno. Odmaralište ima sopstvenu plažu, spasioce na vodi, učitelja plivanja, letnju školu Crvenog krsta Srbije, službu bezbednosti korisnika usluga, diskoteku, TV i video salu, biblioteku i prostoriju sa uslovima za održavanje nastave.

U toku rada objekta obezbeđena je stručna zdravstvena zaštita u ambulanti Odmarališta.


Obaveze korisnika i cena korišćenja

Davalac usluga  zadržava pravo da izmeni cenu korišćenja usluga, ukoliko dođe do većih poremećaja na tržištu, promene ku…

Paket aranžman

Sadržaj paket aranžmana koji obezbeđuje davalac usluga