Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Organizacija i razvoj

Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije, član 6,7,9,10,11,13,14, 15. i 16. Zakona

Organizacija i razvoj prati i omogućava da Crveni krst Srbije funkcioniše kao dobro organizovano Nacionalno društvo na teritoriji Republike Srbije, na osnovu Zakona o Crvenom krstu Srbije i Statuta Crvenog krsta Srbije.

Kontinuirano se ostvaruje saradnja sa nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srbije, institucijama i organima, sa ciljem da organizacije Crvenog krsta što uspešnije realizuju svoje ciljeve i zadatke i istovremeno postižu veću afirmaciju Crvenog krsta kroz unapređenje odnosa sa javnošću, a na nivou organizacija Crvenog krsta u gradovima i opštinama sa lokalnom samoupravom, školama, fakultetima, zdravstvenim ustanovama, mesnim zajednicama, preduzećima i udruženjima koja se bave humanitanim pitanjima.

Aktivnosti su usmerene na:

  • rešavanju značajnih pitanja za postojanje i delovanje organizacije Crvenog krsta u Republici Srbiji u finansijskom, materijalnom i kadrovskom smislu,
  • primenu Zakona o Crvenom krstu Srbije, angažovanju na njegovom poštovanju u organima teritorijalne autonomije i jedinicama lokalne samouprave i ostvarivanju predviđenih sredstava iz izvora sredstava predviđenih zakonom,
  • funkcionisanju organizacija Crvenog krsta u skladu sa normativnim aktima koja regulišu rad i specifičnost organizacije Crvenog krsta i donetim odlukama upravnih organa Crvenog krsta Srbije,
  • motivaciju građana da budu članovi Crvenog krsta i osnivanju osnovnih organizacija, podružnica, aktiva i povereništava,
  • elektronskom vođenju evidencije značajnih za oblast organizacije i razvoja,
  • praćenju zakonskih propisa,
  • izradi normativnih akata čiji se ogledni primerci dostavljaju sastavnim delovima Crvenog krsta Srbije.

Crveni krst Srbije u svom sastavu ima dve pokrajinske organizacije Crvenog krsta, Crveni krst Vojvodine i Crveni krst Kosova i Metohije, i 182 organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama.